Sunday, November 25, 2012

Siya Ang Aking Patnubay- Andrea (Indonesian)

Lyrics:
Ang landas walang patutunguhan
Kaibigan ano kaya ang kahahantungan
Ngunit salamat ako’y natagpuan
Binigyan Niya ng kapayapaan
Tanging kay Hesus mayroong tagumpay

Koro:
Siya ang aking patnubay
Siya ang aking gabay
Siya sa aki’y nagbigay buhay
Si Hesus ang katotohanan
Si Hesus ang daan
Siya ang ating Panginoon magpakailan pa man

Hinding-hindi na ako mangangamba
Si Hesus laging kasama
Siya ay akin at ako’y sa Kanya.

Adventist Youth Service
December 2011
My Gift, You're Future
Adventist University of the Philippines Students
CAA Church
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

1 comment: