Sunday, November 25, 2012

Salubungin Natin Siya- CAA Church Choir

 Lyrics: Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw,
sa isang kisap-mata,
Darating na Siya,
Si Hesus na ating pag-asa.
Bayan ng Dios salubungin natin Siya.
Aleluya, Aleluya, Aleluya
Narito na Siya.
Aleluya, Aleluya, Aleluya…
Bayan ng Dios salubungin natin Siya.

Tayo ay babaguhin sa Kaniyang kaluwalhatian,
Tayo ay bibihisan ng walang kamatayan
Tunay si Hesus, tagumpay ay makakamtam,
Purihin ang Dios magpakailanman.

Aleluya, Aleluya, Aleluya Narito na Siya.
Aleluya, Aleluya, Aleluya… Bayan ng Dios salubungin natin Siya.

Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta,
 sa isang sigaw, sa isang kisap-mata,
Darating na Siya, Si Hesus na ating pag-asa.
Bayan ng Dios salubungin natin Siya.
Bayan ng Dios salubungin natin Siya.
 
 
Narra Covered Court, Narra Street, C.A.A. BF-INTL., Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by Music Ministry Department of CAA Seventh-day Adventist Church

2 comments: