Sunday, November 25, 2012

Proclaim His Grace- English & Filipino Version

Lyrics:
Saving grace, sweet favor from the Lord above; 
Winning grace that draws us to His heart of love.
Wondrous grace that He should care for you and me;
Boundless grace so deep, so full, so rich and free.
Redeeming grace, His pardon frees us from our sin;
Transforming grace, His spirit makes us new within;
Triumphant grace, He comes! And we shall see His face
And ever more proclaim, God’s matchless grace!

Biyayang nagliligtas  buhat sa Dios;
Umaakit sa pusong may pag-irog,
Kahanga-hanga tayo’y Kanyang kinalinga;
Biyayang puno, mayama’t  sagana,

Ang biyaya na nagpalaya sa atin;
Sa biyaya nabago ang puso natin;
Matagumpay na biyaya,
Sya’y darating; Biyaya ng Dios itanyag natin!Divine Service
August 13, 2011
CAA Church,
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

1 comment: