Sunday, November 25, 2012

Give Thanks- Filipino Version

Lyrics:
Salamat, ng may kagalakan
Salamat, sa Dios Ama
Salamat, sa biyayang si Hesu Kristo

Salamat, ng may kagalakan
Salamat, sa Dios Ama
Salamat, sa biyayang si Hesu Kristo

At ngayon, bigkasin ng mahina- ako'y malakas!
at ng mahirap na ako'y sagana
Dahil sa gawa ng ating Panginoon

At ngayon, bigkasin ng mahina- ako'y malakas!
at ng mahirap na ako'y sagana
Dahil sa gawa ng ating Panginoon

Salamat, salamat, salamat.
 
Sabbath School Service
December 2011
CAA Church
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

1 comment: