Sunday, November 25, 2012

Agos ng Tubig- CAA Church MYSKY Group

Lyrics:
Agos ng tubig sa batis ay lumalagaslas
Sa mga bato sa tabi ito'y humahampas
Batis na walang tigil sa pag-agos
Na kung saan marami ang nabubuhay
Marami ring namamatay

Ang buhay ng mga tao dito sa mundo
Ay tulad ng isang batis
Umaagos nang kay bilis
Mahirap man kung iisipin
Ngunit kung iyong iibigin
Batis man sa agos mo
Kay tuwang namamasdanKoro
Agos ng batis sa buhay ng tao
Tumatakbong sabay ito sa dagat
Na ang wakas ang tungo
Ang buhay mo sa Diyos nanggagaling
Sa Diyos mo rin itagubilin
Gamitin mong pagpapala
Sa buhay ng iyong kapwa
 
Narra Covered Court, Narra Street, C.A.A. BF-INTL., Las Pinas City, Philippines
September 18, 2010
Adventist Youth Program by Music Ministry Department of CAA Seventh-day Adventist Church

1 comment: